På Stjärnan arbetar alla för att barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig trygga. Vi har en stabil och erfaren personalgrupp som arbetat tillsammans under många år. Detta återspeglas i den känsla av ro och trygghet som finns på förskolan. Här strävar vi efter att har ett nära samarbete och ett personligt bemötande med våra föräldrar. Vi inbjuder till föräldrasamtal och föräldramöte varje år. Dessutom bjuder vi kontinuerligt in till, bland annat, föräldrafika och fester av olika slag. Två föräldrar deltar i föreningens styrelsearbete och på så sätt kan man vara med och påverka barnens vardag.

Stjärnans förskola har ett eget kök där vår kokerska lagar varierad och näringsrik kost. I den mån vi kan, köper vi närodlat och ekologisk. Vi försöker få barnen delaktiga i samband med planering av matsedel och och även i samband med viss matlagning/bakning.

Verksamheten utformas utifrån målen i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och den kristna tro som ligger till grund för vår verksamhet. Genom leken ger vi barnen möjlighet att uppleva nya saker, samla erfarenheter, bearbeta vardagen och skapa bra relationer med kompisarna i förskolan. Varje dag innehåller moment av skapande, sång, sagoläsning, lek inne och ute, mat och vila.

Många aktiviteter sker i mindre grupper, utifrån ålder och vad just de barnen behöver. Alla barn skall bli sedda och uppmuntrade utifrån sina förutsättningar. I en av grupperna får barnen möta berättelserna från bibeln som levandegörs med tex sång och drama. Vi gör ofta utflykter till den närliggande skogen för att ge barnen ökad kunskap och möjlighet till att vistas ute i naturen. Det finns även tid att ta med barnen på teater, konserter och andra utflykter. Förskolan har ett väl etablerat samarbete med skolorna i närområdet för att övergången från förskolan till skola/fritidshem ska bli så bra som möjligt.