En av "stjärnorna" saknas....

 På Stjärnans förskola arbetar:

  • Ulrica Nordström, förskollärare och rektor
  • Therese Mannberg, förskollärare
  • Ulla Milsta, förskollärare
  • Jannika Dahlqvist-Lood, barnskötare
  • Julia Lundberg, barnskötare – föräldraledig
  • Maria Johansson, köks- och städansvarig